De algemene aanpak van Sengers Projectmanagement

Hoewel ieder project anders is, volgt Sengers Projectmanagement altijd hetzelfde stappenplan om tot het gewenste resultaat te komen. Hieronder zet ik het voor u op een rij.

Uw wensen als uitgangspunt

Een project start met het inventariseren van uw wensen en het afkaderen van de mogelijkheden. Op basis van een aantal gesprekken leggen we zo de uitgangspunten van het te realiseren project vast in een startdocument. Dit haalbaarheidsonderzoek is van essentieel belang voor het uiteindelijke resultaat.

Haalbaarheids- en locatieonderzoek

Een gedegen haalbaarheids- en locatieonderzoek is van essentieel belang voor het gewenste eindresultaat. Naast technische, esthetische en kwaliteitseisen, zijn ook de  locatie en de financiële randvoorwaarden in het onderzoek opgenomen. Deze randvoorwaarden worden wanneer nodig afgestemd op het geldende bestemmingsplan, waarbij wij inzichtelijk maken welke stappen ondernomen moeten worden als de gewenste uitgangspunten hier niet op aansluiten. Deze zorgvuldige aanpak vooraf behoedt u voor onverwachte kosten, vertragingen of in het in het ergste geval zelfs het afblazen van het project in een vergevorderd stadium.

Verder houden we rekening met een gezonde exploitatie waarbij duurzaamheid voorop staat. Door de juiste materialen te gebruiken, kunt u aanzienlijk besparen op onderhoudskosten, terwijl het comfort van het gebouw of bedrijfsproces niet wordt aangetast. Door vooraf extra te investeren in duurzame toepassingen, zult u op een lagere en dus gezondere exploitatie uitkomen. De juiste afweging tussen exploitatie- en stichtingskosten is in deze fase van belang.

Ontwerp

Nadat de uitgangspunten zijn vastgesteld, stellen ik samen met u een team samen dat bestaat uit verschillende specialisten. De precieze samenstelling van het team is afhankelijk van het soort project en de omvang ervan. Tijdens de ontwerpfase bewaakt en coördineert Sengers Projectmanagement het eerder vastgestelde programma van eisen.

Uitwerking en voorbereiding

In deze fase stel ik samen met u het definitieve kader vast voor het gewenste eindresultaat (vormgeving, uitstraling, kwaliteitsniveau) en vraag ik, wanneer nodig, de omgevingsvergunning aan. Verder bepalen we samen welke partners voor uw project in aanmerking komen, vraag ik bij deze partners offertes op en stellen we de definitieve planning en het budget vast.

Uitvoering

Bij elke stap in de uitvoering bewaakt Sengers Projectmanagement de kwaliteit, planning en het budget en controleer ik de door de partners ingediende facturen. Indien tussentijdse aanpassingen in de uitvoering nodig of gewenst zijn, stem ik dit af met de partners. Het geheel wordt afgerond met een oplevering welke wordt vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering.

Nazorg

Sengers Projectmanagement blijft tot aan het einde van het onderhoudstermijn betrokken bij het project en controleert of alle opleveringspunten worden afgewerkt. Eventueel kunt u voor het onderhoud van diverse installaties servicecontracten afsluiten.

Scroll naar boven