Aanpak

Aanpak

Uw wensen als uitgangspunt
Een project start met het inventariseren van uw wensen en het afkaderen van de mogelijkheden. Op basis van een aantal gesprekken leggen wij de uitgangspunten van het te realiseren project vast in een startdocument. Dit haalbaarheidsonderzoek is van essentieel belang voor het uiteindelijke resultaat.

Haalbaarheids- en locatieonderzoek
Een gedegen haalbaarheids- en locatieonderzoek is van essentieel belang voor het gewenste eindresultaat. Naast technische, esthetische en kwaliteiteisen, zijn ook de  locatie en de financiële randvoorwaarden in het onderzoek opgenomen. Deze randvoorwaarden worden afgestemd op het geldende bestemmingsplan, waarbij wij inzichtelijk maken welke stappen ondernomen moeten worden als de gewenste uitgangspunten hier niet op aansluiten. Deze zorgvuldige aanpak vooraf behoedt u voor onverwachte kosten, vertragingen of in het in het ergste geval zelfs het afblazen van het project in een vergevorderd stadium.

Verder houden we rekening met een gezonde exploitatie waarbij wij zeker ook letten op duurzaamheid. Door de juiste materialen te gebruiken, kunt u aanzienlijk besparen op onderhoudskosten, terwijl het comfort van het gebouw niet wordt aangetast. Door vooraf extra te investeren in duurzame toepassingen, zult u op een lagere en dus gezondere exploitatie uitkomen. Kortom, je kunt wel een mooie grote auto kopen, maar je moet hem ook nog kunnen rijden. De juiste afweging tussen exploitatie- en stichtingskosten is in deze fase van belang.

Lees hier de ervaringen van opdrachtgevers die een haalbaarheids- en/of locatieonderzoek lieten uitvoeren.

Ontwerp
Nadat de uitgangspunten zijn vastgesteld, stellen wij een bouwteam samen dat bestaat uit specialisten zoals een architect, constructeur, installatieadviseur, interieurarchitect et cetera. De precieze samenstelling van het bouwteam is natuurlijk afhankelijk van het soort project en de omvang ervan. Sengers Projectmanagement coördineert en bewaakt gedurende de ontwerpfase het eerder vastgestelde programma van eisen.

Uitwerking en voorbereiding
In deze fase stellen wij het definitieve kader vast voor het gewenste eindresultaat (vormgeving, uitstraling, kwaliteitsniveau) en vragen wij de omgevingsvergunning aan. Verder bepalen wij welke bouwpartners voor uw project in aanmerking komen en stellen wij de definitieve planning vast.

Uitvoering
Bij elke stap in de uitvoering bewaken wij de kwaliteit, planning en het budget en controleren wij de door de bouwpartners ingediende facturen. Indien tussentijdse aanpassingen in de uitvoering nodig of gewenst zijn, stemmen wij dit af met de bouwpartners. Het geheel wordt afgerond met een oplevering welke wordt vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering.

Nazorg
Sengers Projectmanagement blijft tot aan einde onderhoudstermijn betrokken bij het project en controleert of alle opleveringspunten worden afgewerkt. Eventueel kunt u voor het onderhoud van diverse installaties servicecontracten afsluiten.

Scroll naar top