Diensten

Naast het volledige projectmanagement bieden wij de volgende (deel)diensten aan:   

Advies

 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Locatieonderzoek
 • Architectkeuze
 • Ontwerp- en aanbestedingsbegeleiding
 • Bouwkundige inventarisatie bij restauratie, renovatie en onderhoud
 • Opstellen zoekvraag bij bedrijfsverplaatsing

Directie

 • Vertegenwoordiging opdrachtgever, van realisatie tot oplevering
 • Bewaking uitvoering contract aannemer(s), processen zoals stelposten en meer- en minderwerk
 • Organisatie en planning
 • Kwaliteitscontrole
 • Communicatie met derden
 • Verslaglegging en eindafrekening

Toezicht

 • Toezicht en orders, aanwijzingen voor de uitvoering conform bestek en tekening
 • Controleren hoofdvorm, plaats en hoofdmaat van de vervaardigde productie-, constructie- en installatietekeningen
 • Overleg met aannemer(s) en derden
 • Bijwonen bouw-, werk,- en uitvoeringsvergaderingen
 • Voeren werkadministratie
 • Controleren kwaliteit en voortgang
 • Rapportage
 • Beoordeling meer- en minderwerk
 • Eerste oplevering en eindoplevering na onderhoudsperiode
Scroll naar top