Quick scan maken Verduurzaming, Renovatie, Onderhoud

De eerste stap van een project is een quick scan. Dit is een nulmeting waarbij de huidige staat van uw gebouw(en) en installaties worden vastgelegd. Bij zakelijke opdrachtgevers worden ook de huidige arbeidsprocessen bekeken.

Wat houdt dit precies in?

Om te beginnen breng ik samen met u uw wensen en ideeën in kaart. Vervolgens maak ik de quick scan van de bestaande zaken, zoals uw woning of bedrijfsgebouw. Zo probeer ik de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe staat het ervoor?
  • Waar zijn de grootste verbeterslagen te halen?
  • Waar kunt u de meeste energiekosten besparen?
  • Hoe kunnen we uw leef- of werkomgeving verbeteren?

Dit alles met het oog op optimale leef- of werkomstandigheden en processen, zodat u langer van uw bedrijf of woning kunt genieten, zonder zorgen. Rendement en uitstraling zijn hierbij sleutelwoorden.

Het resultaat

Binnen 2 tot 6 weken ontvangt u van mij een rapport van de huidige staat. Hiermee creëren we samen een conceptplan om uw doelstellingen helder te maken. We zetten op een rij wat u precies wilt bereiken. Vervolgens bepalen we, aan de hand van mijn advies, welke stappen we hiervoor wel of juist niet gaan nemen. Zo heeft u een compleet conceptplan dat u verder kan gaan specificeren.

< terug

Scroll naar boven