Facelift flats Leemkuilen te Best

Project: Facelift 143 flats Leemkuilen te Best

Opdrachtgever: gemeente Best

De gemeente Best heeft een uitgebreid plan geschreven voor de facelift van 143 flats, verdeeld over vier woonblokken, in de wijk Leemkuilen in Best. Samen met de architecten van KdV Architecten te Eindhoven, waar ik op dat moment werkzaam was, maakte ik een inventarisatie van de werkzaamheden die moesten plaatsvinden. Ook zorgde ik ervoor dat de juiste mensen werden ingehuurd om deze uit te voeren. Tijdens het project was de assistent-opzichter verantwoordelijk voor de binnenkant van de woningen, terwijl ik me vooral richtte op de buitenkant. Voorbeelden van werkzaamheden waren: het vervangen van puien, het uitbreiden van de balkons, het verbeteren en uitbreiden van de entrees, het vervangen van het hekwerk van de galerijen, het afschermen/afsluiten van de noodtrappenhuizen, het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen, het vervangen van de riolering, het vernieuwen van liften en het opheffen van niveauverschillen tussen de galerijen, trappenhuizen en woningen.

En zo denken de betrokken partijen erover:
‘Namens de gemeente Best was ik toezichthouder bij de renovatie van de Leemkuilen flats. Het was een groot, ingrijpend project waarbij onder andere balkons werden vergroot, balkon- en galerijhekken werden vervangen, gevels behandeld en toiletten, keukens en badkamers werden gerenoveerd. Frank was destijds projectleider en in die rol leidde hij de bouwvergaderingen, paste tekeningen aan indien nodig en zorgde voor de communicatie tussen de betrokken partijen. Ik heb Frank leren kennen als een ‘heel gewoon’ iemand, pragmatisch ingesteld , een echt mensenmens. Ik werk nog steeds graag met hem samen.’

Geert Driessens, gemeente Best

‘In mijn rol als architect heb ik Frank leren kennen als opzichter bij de renovatie van de Leemkuilen flats in Best. Deze 143 flats waren toe aan het nodige onderhoud zoals het opfrissen van de entreepartijen, galerijen en balkons. Frank werkte heel accuraat en zat goed op het werk. En als de uitvoerende partij bij bepaalde werkzaamheden een nadere toelichting van de architect nodig had, gaf Frank dat op tijd aan. Mede door deze goede afstemming was het project binnen de planning realiseerbaar en verliep het in het geheel vrij soepel.’

 Wouter van Wijnen, architect KdV Architectuur

Scroll naar boven