Rabobank Bergeijk

Project: Creëren randvoorwaarden viering 100-jarig bestaan Rabobank Bergeijk in Weverij De Ploeg

Opdrachtgever: Rabobank Bergeijk

Op 8 november 2011 vierde Rabobank Bergeijk haar 100-jarig bestaan. Natuurlijk mocht dit niet onopgemerkt voorbij gaan en dus werd rijksmonument De Ploeg gekozen als locatie voor de feestelijke ledenvergadering. Sengers Projectmanagement werd door Rabobank Bergeijk in de arm genomen om een vergaderruimte voor 1.200 leden te creëren. Daarnaast moest er een markt gerealiseerd worden waarop de werkgroepen uit de verschillende kernen hun project konden presenteren. Onze aandacht ging vooral uit naar het creëren van goede randvoorwaarden om dit evenement te kunnen realiseren. Veiligheid, budgetbepaling, inkoop tijdelijke sanitaire voorzieningen, energievoorziening en logistiek waren in hoofdlijnen onze aandachtgebieden. Ook heb ik het calamiteitenplan in nauwe samenwerking met de plaatselijke brandweer en de gemeente uitgewerkt, zodat de veiligheid gedurende het evenement was gewaarborgd.

En zo denkt de opdrachtgever erover:
‘In 2011 heeft de toenmalige Rabobank Bergeijk (nu Rabobank De Kempen) Sengers Projectmanagement ingeschakeld om de organisatie van hun feestelijk Algemene Ledenvergadering op 8 november goed te laten verlopen. De Algemene Ledenvergadering vond plaats op de dag dat Rabobank Bergeijk 100 jaar bestond en als locatie was het historische pand van de Ploegfabriek in Bergeijk gekozen. De organisatie was een flinke uitdaging want het nagenoeg lege pand moest feestelijk aangekleed worden voor de ongeveer 1.200 bezoekende leden van de bank. Frank Sengers heeft er op een professionele en accurate manier voor gezorgd dat onze zorgen rondom de inrichting en veiligheid van de locatie uit handen werden genomen. Hij heeft onder andere het calamiteiten- en veiligheidsplan opgesteld, overleg gevoerd met brandweer en gemeente, de juiste vergunningen aangevraagd en gezorgd voor tijdelijke verwarming en de juiste stroomvoorzieningen. Zijn kennis en ervaring met grote evenementenorganisaties op specifieke locaties kwam hier goed van pas en volledig tot zijn recht. Het resultaat was een perfect verlopen bijeenkomst op een unieke en feestelijk ingericht locatie. Een avond waar onze leden nog steeds met genoegen op terugkijken!’

Silker Lokker, adviseur Coöperatie en Communicatie

Scroll naar boven